fbpx

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Tilbud og antagelse af ordre
Tilbud fra ZIWES EYE-CATCHING BRANDING er uden forbindende, med mindre andet er skriftligt tilkendegivet. En ordre er først bindende antaget af ZIWES EYE-CATCHING BRANDING, når den skriftligt er endeligt bekræftet.

Priser

Alle priser er ekskl.moms. Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer og sortiments ændringer. Der tages forbehold for prisstigninger på råvarer, ændringer i valutakurser, toldsatser eller indførsel af afgifter af enhver art, der måtte ligge udenfor ZIWES EYE-CATCHING BRANDING´s indflydelse, og som indtræffer efter afsendelse af ordrebekræftelse.

Betalingsbetingelser

Acontofaktura på 50% af totalbeløbet fremsendes ved ordre. Slutfaktura på 50% fremsendes på leveringsdagen. På ordrer til udlandet, Grønland og Færøerne afsendes varerne først når slutfaktura er betalt. Betalingsbetingelserne er 8 dage netto kontant.

Andre betalingsbetingelser kan aftales ved ordre.

Ved overskridelse af betalingsbetingelserne beregnes 2% rente pr. påbegyndt måned, beregnet fra fakturadato.

Leveringsbetingelser

Alle varer leveres ab fabrik med mindre andet på forhånd er aftalt.

Leveringstid

Den i ordrebekræftelsen nævnte leveringsdato er det tidspunkt hvor varen er fremme hos kunden, med mindre andet er aftalt.

Leveringsafvigelser

ZIWES EYE-CATCHING BRANDING forbeholder sig ret til rimelige tolerancer med hensyn til godstykkelse og kvantum, +/- 10%. Endvidere forbeholder ZIWES EYE-CATCHING BRANDING sig ret til mindre variationer i farvenuancer, samt ret til dellevering af en ordre hvis ikke andet er aftalt.

Det er købers ansvar at indhente tilladelse til anvendelse af logoer og copyright-sikrede navne. ZIWES EYE-CATCHING BRANDING  kan ikke drages til ansvar for uretmæssig brug af logoer eller copyright-sikrede navne.

Annullering af ordre

Såfremt en ordre produktionsmæssigt er igangsat, kan den ikke annulleres.

Force majeure

Enhver ordre noteres under sædvanlige force majeure forbehold, herunder strejke, lock out, krigstilstand, statsindgreb, mangel på transportmidler, vareknaphed, fejl fra fragtfører og speditør samt udeblivelse af leverance fra ZIWES EYE-CATCHING BRANDING underleverandører. Såfremt leverance i andre tilfælde skulle blive forsinket er køber kun berettiget til erstatning i de tilfælde hvor særlig overenskomst herom er truet skriftligt.

Reklamation

Køber er pligtig til straks ved modtagelsen, at kontrollere at den modtagne leverance er i overensstemmelse med det aftalte. Eventuelle reklamationer må være ZIWES EYE-CATCHING BRANDING  i hænde senest 8 dage efter varens levering for at være gyldige. I tilfælde af berettiget reklamation påhviler det ZIWES EYE-CATCHING BRANDING at tilbagetage, omlevere eller udbedre skaden på varen. Herudover er ZIWES EYE-CATCHING BRANDING ikke forpligtet til at yde godtgørelse, hverken for direkte eller indirekte tab som køber måtte have lidt. I tilfælde af reklamation på en kundes egne varer, der er leveret til efterbehandling hos ZIWES EYE-CATCHING BRANDING, hæfter ZIWES EYE-CATCHING BRANDING  kun for efterbehandlingen – ikke for varen.

Returnering af varer

Varer tages kun retur mod forudgående aftale.

Værneting

Enhver tvist mellem og ZIWES EYE-CATCHING BRANDING kunden afgøres, hvis ikke andet er skriftligt aftalt, ved retten i Hjørring under anvendelse af dansk ret.